مکانیابی نواحی موثر جهت گسترش خدمات دفاتر بیمه مبتنی بر نیازهای بیمارستانی به کمک اقتصادسنجی فضایی، رهیافت کرنل
کد مقاله : 1008-IAC1
نویسندگان:
ابراهیم حاج خان میرزای صراف *1، فریبا مرادنوری2
113145-871
2دانشگاه علم و فرهنگ
چکیده مقاله:
چکیده:
طی دو دهه اخیر استفاده از فناوری های نوین همچون GIS در علوم بین رشته ای رشد چشمگیر داشته است. دانش بیمه و علوم اکچوئرال نیز از این امر مستثنی نبوده و در این مسیر گام برمی دارد. اضافه شدن اطلاعات مربوط داده های مکانی و تلفیق آن با سایر منایع می تواند ابعاد جدیدی از تحلیل هارا ایجاد نماید که تا کنون از نظر پژوهشگر پنهان مانده اند. پژوهش حاضر به کمک روش کرنل و با استفاده از اقتصادسنجی فضایی اقدام به شناسایی نواحی موثر و پر تراکم بیمارستانی جهت گسترش خدمات بیمه ای نموده است. نتایج حاصل دلالت بر تراکم بیشتر بیمارستان ها در نواحی مرکزی سطح شهر تهران دارد. نواحی مذکور در 5 سطح مورد طبقه بندی قرار گرفته اند و بر روی نقشه معابر شهر تهران نواحی پیشنهادی برای گسترش خدمات بیمه ای تعیین شده است.

تعریف مساله
بعد مکان همواره در از اهمیت ویژه ای برای محققان، برنامه ریزان و مدیران برخوردار بوده است. از مهم ترین مزایای انتخاب مکان مناسب برای ارائه یک خدمت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• کاهش هزینه ها
• افزایش درآمد
• افزایش رضایتمندی مشتریان
• بهبود توزیع خدمات
• افزایش بهره وری
با در نظر گرفتن موارد فوق و تشریح کامل آن ها، اقدام به تهیه نقشه نواحی موثر جهت گسترش خدمات بیمه ای بیمارستانی نمده است. نتایج حاصل از پژوهش می تواند جهت ارتقا خدمات شرکت های بیمه و طراحی محصولات جدید بیمه ای و همچنین بازتوزیع امکانات مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
مکانیابی، توزیع خدمات بیمه، سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است