# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1022-IAC1 An Alternative For Social Security Pension Fund in Iran: Mod-NDC بهنام کریمی، حامد حیدردوست فرد چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1015-IAC1 A test on adverse selection theory: The case of supplementary health insurance in Iran حامد حیدردوست فرد، غدیر مهدوی، بهنام کریمی، سیده سحر شیرازی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1020-IAC1 On Sharpe Ratio of a Mixture of Dependent Returns علی دولتی، سمانه سادات موسوی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1017-IAC1 اصلاحات پارامتری بهینه در سیستم‌های بازنشستگی عمومی شیوا مهدی پور قبادلو، امین حسن‌زاده چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1012-IAC1 بررسی الگوهای پرداخت بازخریدِ وابسته به ذخایر در بیمه‌ی زندگی پریسا دنیادیده، امین حسن‌زاده چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1005-IAC1 تحلیل مولفه های موثر در انتخاب ریسک نرخ و صدور بیمه عمر(مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران) شرکت بیمه ای اندیشه زرین چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1013-IAC1 تعیین نرخ سود تضمین بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه زهرا برزگر، مهدی اولیایی، شیما آرا چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1011-IAC1 مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز در شرکت های بیمه زندگی، با استفاده از پوشش مازاد خسارت فاجعه آمیز (Cat XL) علی صادقخانی، هاله فرزانه چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1014-IAC1 مدل بیمه عمر وزارت نیرو حسن ناصری، مستوره مرادی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1007-IAC1 مدل‌بندی داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق با استفاده از توزیع‌های آمیختۀ متناهی با مؤلفه‌های نرمال و چوله‌نرمال: یک روش بیزی منیر گودرزی، محمد ذکایی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1018-IAC1 مروری بر ارزش گذاری منصفانهہ ی تعهدات بیمه ای با ترکیب رهیافت های بیم سنجی و سازگار بازاری دیبا دارایی، امین حسن‌زاده چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1008-IAC1 مکانیابی نواحی موثر جهت گسترش خدمات دفاتر بیمه مبتنی بر نیازهای بیمارستانی به کمک اقتصادسنجی فضایی، رهیافت کرنل ابراهیم حاج خان میرزای صراف، فریبا مرادنوری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است