پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
1397-03-30
پایگاه استنادی جهان اسلام ISC

 

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند که مقالات پذیرفته شده در نخستین کنفرانس بیم سنجی ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند شد.