سخن دبیر


بسمه تعالی 

 

نخستین کنفرانس بیم‌سنجی ایران سعی دارد که در سه محور: بیمه های زندگی و صندوق‌های بازنشستگی‌، بیمه‌های درمان و مدل‌های بیم‌سنجی و مالی، کارشناسان، متخصصان و دانش‌پژوهان را گرد هم آورد تا در این زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازند. این کنفرانس نخستین کنفرانس انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران می باشد که با همکاری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

برنامه‌ریزی در حوزه‌های بیمه، تامین اجتماعی و درمان که ریسک‌های مالی در آن‌ها نهفته است، به دلیل پیچیدگی ساختار و فراگیر بودن تبعات اجتماعی آن‌ها دارای حساسیت  زیادی است و تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها نیازمند مدل‌بندی دقیق توسط خبرگان این موضوع‌ها، که آکچوئر نامیده می‌شوند، امری بسیار مهم و حیاتی است.

یکی از دلایل وجود چالش در صندوق‌های بازنشستگی بی‌توجهی به علم بیم‌سنجی و حرفه‌گری در این حوزه است که متاسفانه تبعات آن دامن‌گیر کل جامعه شده است. بیمه‌ درمان اجتماعی نیز دارای پیچیدگی‌های فراوانی است که قبل از جدی شدن چالشی اساسی باید دنبال راه‌حلی علمی و معقول بود.

انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران امید دارد که با برگزاری کنفرانس های علمی و نشست های تخصصی بتواند محملی را برای هم اندیشی فراهم نماید و در توسعه‌ی شبکه خبرگان اکچوئری گامی برداشته باشد.