اهداف کنفرانس


 

  •  ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل ایده‌ها و اندیشه‌ها در زمینه‌های مختلف کاربردهای بیم‌سنجی
  •  فراهم کردن بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات کشورهای مختلف در حوزه بیم‌سنجی
  •  فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش تبادلات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها با سایر مراکز معتبر علمی داخلی و بین المللی و ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطح بین الملل
  • دعوت از پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان سرشناس داخلی و خارجی در حوزه‌های بیمه‌ای و مالی
  • دعوت از متولیان حوزه‌های بیمه‌ای و مالی برای جلب مشارکت و توجه به یافته‌های علمی این حوزه